Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om het opstellen van een wilsverklaring relatief eenvoudig mogelijk te maken. IOTC BV heeft een website waarmee, tegen betaling, een wilsverklaring naar keuze kan worden gegenereerd. Deze website is bereikbaar via www.wilsverklaring.info. De in een wilsverklaring noodzakelijke en / of gebruikelijke artikelen worden gecombineerd met uw persoonsgegevens en persoonlijke wensen. De op deze manier opgestelde wilsverklaring kan worden gedownload of worden toegezonden per e-mail. Na afronding van de verzending worden uw gegevens uit onze database verwijderd.

De rechtsgrond voor deze verwerking is gebaseerd op het vragen om uw toestemming. U heeft het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dat kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Wilsverklaring.info is een webdienst. Dit betekent dat de leverancier van de website, Key-system Internet Solutions en hun onderaannemers, mogelijk toegang hebben tot uw gegevens. Met Key-Systems en betrokken onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van uw gegevens te waarborgen overeenkomstig de in Nederland van toepassing zijnde privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))

De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor het opstellen van een wilsverklaring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is, echter nooit langer dan 5 werkdagen. De bewaartermijn is noodzakelijk om uw wilsverklaring te kunnen naleveren via e-mail mocht het downloaden niet gelukt zijn. Na 14 werkdagen worden uw gegevens uit onze database verwijderd en is nazending dus ook niet meer mogelijk.

Uw betalingsgegevens bewaren wij conform wettelijke termijn van 7 jaar.