Informatie over de makers

De website, wilsverklaring.info is gemaakt door A. de Kinkelder en J. R. den Hollander. A. de Kinkelder is een ervaren specialist ouderengeneeskunde met als aandachtsgebied de palliatieve zorg. Hij werkt als zelfstandig arts vanuit de Vof GeriCare. Naast zijn dagelijkse werk als arts in verschillende verpleeghuizen, is hij palliatief consulent voor het IKNL en SCEN arts.

J. R. den Hollander is econoom en werkzaam als zelfstandige op het gebied van website design en optimalisatie.

Ons doel is u, goede en betrouwbare neutrale informatie te geven over wilsverklaringen, zoals een behandelverbod of een euthanasieverklaring. De site bevat veel informatie over dit onderwerp. Daarnaast kunt u met behulp van de website zelf een verklaring opstellen.

De website wordt gesteund door een adviesraad, bestaande uit verschillende, artsen van GeriCare, een huisarts en een jurist.

Ondanks het feit dat alle teksten met uiterste zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het niet uit te sluiten dat er onvolkomenheden op de site (ont)staan.
 Indien u een onvolkomenheid constateert, dan vernemen wij dat graag van u. Ook staan wij open voor suggesties ten aanzien van verbeteringen of aanvullingen. U kunt deze doorgeven via ons mail adres

Privacy

Een door u op de website, opgestelde wilsverklaring, wordt als PDF naar u gemaild. Het is belangrijk dat u uw adres bij het invullen goed controleert, zodat de verklaring niet bij een ander terecht komt.

Wij zullen een verklaring niet bewaren. Ook verstrekken wij nooit gegevens zoals naam of mail adres aan anderen.