Standpunten van de beroepsgroep van artsen kunt u goed vinden op de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

 

Dossier levenseinde, Landelijke artsen organisatie KNMG

 

Informatie over Wet en regelgeving kunt u vinden op de website van de overheid

 

Informatie over de wilsverklaring, Ministerie VWS

 

 Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE

 

Stichting een waardig levenseinde

 

Uit vrije wil, Burgerinitiatief voltooid leven 

 

Uitburgeren , bij een goed leven hoort een goede dood

 

Verslagen toetsingscommissie euthanasie

 

Zorg voor het leven

 

Palliatieve zorg richtlijnen Integraal kanker centrum Nederland IKNL,

 

Folder tijdig praten over levenseinde, Landelijke artsen organisatie KNMG:

 

 Palliatieve zorg bij dementie

 

Bevat nuttige informatie over levenseinde, oa. palliatieve zorg, thuis sterven, sterven in hospice, niet eten en drinken en links naar anders sites

 

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

 

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Deze vraag legde artsenfederatie KNMG voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten. Voorzitter van de stuurgroep is prof. dr. Gerrit van der Wal, voormalig inspecteur-generaal gezondheidszorg. Zij beschrijven in het rapport Niet alles wat kan, hoeft (2015)