Folders

  • KNMG-Publieksbrochure bespreekpunten gesprek levenseinde
  • KNMG Publieksbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde
  • De betekenis van het schriftelijk euthanasieverzoek wordt verduidelijkt in een in december 2015 verschenen handreiking van de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie. De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek. Met de handreiking willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie, bijvoorbeeld in het geval van een dementie.

    Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek patientenversie

  • Onderstaande handreiking voor artsen bevat de resultaten van onderzoeken naar de juridische mogelijkheden en praktische knelpunten van het gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek uit artikel 2, lid 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet). De handreiking is opgesteld door een ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, waar ook de KNMG deel van uitmaakte.

    Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie