Vaak gestelde vragen

Wat is een wilsverklaring?
Wat is een behandelverbod?
Wat is het verschil tussen een behandelverbod en een euthanasieverklaring?
Waaraan moet een euthanasieverklaring voldoen?
Kan ik een euthanasieverklaring opstellen die ook in de toekomst geldt voor het geval ik dement word?
Geldt mijn behandelverbod nog als ik dementerende ben of in coma lig?
Geldt mijn euthanasieverklaring nog in geval van een gevorderde dementie?
Is mijn arts verplicht euthanasie toe te passen?
Is een euthanasieverklaring bindend voor uw arts?
Moet mijn arts een andere arts zoeken, indien hij mij zelf niet wil helpen?
Is mijn arts verplicht mij te verwijzen, indien hij gewetensbezwaren heeft tegen euthanasie?
Moet ik een euthanasieverklaring door een notaris laten opstellen?
Is een behandelverbod alleen geldig als deze door een notaris is opgesteld?
Kan ik aan een notariële akte meer rechten ontlenen dan aan een zelf opgestelde wilsverklaring?
Heb ik een notaris nodig om een verklaring op te stelen ?
Wat als ik van gedachte verander ten aanzien van mijn opgestelde verklaring?
Geldt een euthanasieverklaring bij een beginnende dementie?
Hoe lang is een behandelverbod geldig?
Hoe lang is een euthanasieverklaring geldig?
Wat doe ik met mijn ingevulde behandelverbod of euthanasieverklaring?
Moet mijn huisarts het behandelverbod tekenen?
Waarom een behandelverbod opstellen via wilsverklaring.info?
Wat zijn de succeskansen bij een reanimatie?

Staat uw vraag er niet bij? – U kunt persoonlijk advies vragen!

Voor uitgebreide informatie of meerdere vragen kunt het beste een telefonisch advies vragen. Als u ons mailt wordt er een afspraak ingepland; formuleer indien mogelijk in uw mail waar uw vraag betrekking op heeft.

Naam

E-mail

Vraag