Doelstelling van wilsverklaring.info

Het doel van deze website is de patiënt te helpen bij het op een eenvoudige wijze opstellen van een wilsverklaring zoals een behandelverbod of een euthanasieverklaring

We doen dat door op de site uitvoerige achtergrond informatie te geven en te verwijzen naar andere websites.

Beslissingen rond het levenseinde zijn complex. Daarom is het noodzakelijk hierover tijdig en herhaald te overleggen met uw naasten en de artsen bij wie u onder behandeling bent.

Overigens wil deze website euthanasie ook niet suggereren als oplossing voor iedereen die zich in de laatste levensfase bevindt. Vaker dan soms gedacht wordt, volstaat goede palliatieve zorg; bovendien heeft een natuurlijk sterfbed soms ook een toegevoegde waarde.

Bij het maken van deze website zijn we uitgegaan van onderstaande punten:

  • Als goede palliatieve zorg niet meer kan verlichten, is euthanasie soms een oplossing.
  • Euthanasie is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in geval van ernstige dementie, wanneer u niet aan de huidige wettelijke criteria voldoet of wanneer uw arts u niet kan helpen.
  • Euthanasie is nooit een opeisbaar recht van de patiënt of een plicht voor de dokter.
  • Als patiënt hebt u wel recht op goede zorg en tijdige informatie over het standpunt van uw arts.
  • Soms is sterven in eigen regie  een mogelijkheid, waar u zelf voor kunt kiezen.
  • Artsen ervaren het uitvoeren van euthanasie meestal als belastend.
  • Een euthanasieverzoek moet echt van de patiënt zelf komen. Omdat patiënten hun grenzen vaak verleggen en zelfs op hun verzoek terugkomen, is het bij de uitvoering van euthanasie belangrijk dat de patiënt zelf zijn verzoek nog steeds kan bevestigen.

Uitvoerige informatie over deze en andere punten kunt u o.a. lezen onder de veel gestelde vragen en onder knop informatie, in de medische vakliteratuur.