Slide background

UW EIGEN WILSVERKLARING OPSTELLEN

deze site biedt de mogelijkheid om zelf verschillende soorten
rechtsgeldige wilsverklaringen op te stellen

Direct behandelverbod opstellen
Direct euthanasieverklaring opstellen

Deze website informeert u over verschillende soorten van de wilsverklaring. Naast veel praktische informatie zoals wet en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebeid van de euthanasie praktijk en wetgeving in Nederland,  biedt deze site de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen. Een wilsverklaring is bijvoorbeeld een behandelverbod en euthanasieverklaring.

Een behandelverbod biedt duidelijkheid over medische behandelingen welke u in een bepaalde situatie wel of niet meer wilt ondergaan. Een andere vorm van een wilsverklaring is een  euthanasieverklaring. Een behandelverbod is in tegenstelling tot een euthanasieverklaring voor uw arts altijd bindend, ook als u dementerend bent of in coma ligt.

Ouderen hebben vaak geen wilsverklaring opgesteld waarin zij hun wensen ten aanzien van medische behandelingen kenbaar hebben gemaakt. Indien uw gezondheid plotseling verslechtert, kan dit hun partner of familie in een moeilijke situatie brengen.

De gezondheidszorg biedt  steeds meer technische mogelijkheden; mensen kunnen tot op hoge leeftijd vaak ingrijpende en belastende  behandelingen ondergaan. Zowel artsen, patiënten als hun familieleden worstelen in de praktijk regelmatig met de vraag wat nog allemaal zinvol en/of gewenst is. Veel patiëntenorganisaties en ook de  KNMG pleit sinds 2012 om tijdig met de huisarts te overleggen over het levenseinde; in de praktijk wordt dit gesprek echter vaak lange tijd uitgesteld of niet gevoerd. Het ontbreekt patiënten en artsen vaak aan concrete punten, waarover afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Als er al een gesprek plaats vindt, worden er vaak met name afspraken over reanimatie en soms over euthanasie  gemaakt.   In de praktijk kunnen zich echter vele andere situaties voordoen, waarin beslist moet worden of er  wel of niet behandeld wordt. De opgestelde verklaringen zijn hierdoor vaak onvoldoende duidelijk en dus niet altijd goed bruikbaar.

De website  biedt de mogelijkheid een rechtsgeldige verklaring op te stellen. Bijvoorbeeld een behandelverbod, die duidelijkheid biedt ten aanzien van behandelingen  welke u nu of  in de toekomst wel of niet meer zou willen ondergaan. Voordat u een dergelijk verklaring opstelt, is het belangrijk u goed te informeren; deze website kan u hierbij ondersteunen. Maar deze website kan het gesprek met uw arts nooit vervangen. Het is dus belangrijk tijdig met uw arts over uw wilsverklaring te spreken. Als u het behandelverbod ondertekent en aan uw arts overhandigt, wordt dit aan uw medische dossier toegevoegd.

Ook kunt u via de website een rechtsgeldige euthanasieverklaring opstellen. Overigens is het hebben van een euthanasieverklaring geen wettelijke eis voor het krijgen van euthanasie. Maar verreweg de meeste artsen zullen deze verklaring wel van u vragen. Een andere misvatting is dat een euthanasieverklaring een bepaalde ‘garantie’ biedt voor euthanasie indien u wilsonbekwaam wordt. Onder de vaak gestelde vragen / FAQ, kunt u een toelichting op deze en een aantal  andere misvattingen lezen.

Ouderen vrezen dat zij geen invloed meer hebben op de medische zorg die zij willen krijgen als zij dementerend worden. Soms wordt er dan een euthanasieverklaring opgesteld, in de hoop dat hiermee het ziekteproces niet geheel hoeft te worden ‘doorlopen’. In de praktijk is in geval van een gevorderde dementie een dergelijk verklaring niet geldig. De meeste artsen zullen namelijk geen euthanasie uitvoeren bij een patiënt die hier niet meer zelf om kan verzoeken. Dit is overigens niet alleen het standpunt van de meeste artsen, maar ook van de landelijke artsenorganisatie KNMG.

Ondanks de uitgebreide  maatschappelijke discussie die op dit punt al een aantal jaar gevoerd wordt, zie hiervoor bijvoorbeeld de website van “uit vrije wil”, valt niet te verwachten dat de wetgeving en de handelwijze van artsen op dit punt snel verandert. Dit vormt een extra reden voor het opstellen van een behandelverbod. Op grond van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is dat namelijk wel altijd ‘bindend’ voor uw arts. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat een behandelverbod geen recht op euthanasie biedt, het geeft u wel maximale zekerheid dat aan uw wensen ten aanzien van toekomstige behandelingen zo goed mogelijk gevolg gegeven wordt. Zie voor een nadere uitleg over de waarde van het behandelverbod ook de uitzending van Omroep Max, Meldpunt van 2 feb 2012  “Schenden van het behandelverbod